Szkolenia dla pielęgniarek i położnych

Proponujemy najkorzystniejsze warunki szkoleń dla pielęgniarek i położnych w Wielkopolsce.

Współpracujemy z Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Dzięki stałej współpracy z OIPiP w Poznaniu zapewniamy najwyższą jakość naszych szkoleń.

Wysoka zdawalność egzaminów

Jakość szkolenia gwarantujemy przez system ISO 9001-2008.

Placówka Oświatowa

Zakład Doskonalenia Zawodowego jest placówka oświatową o najdłuższej tradycji w Wielkopolsce.

 

Atrakcyjne warunki kształcenia

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu proponuje atrakcyjne warunki korzystania ze szkoleń i kursów dla pielęgniarek i położnych.

Zakład Doskonalenia Zawodowego jako organizacja szkoleniowa z wieloletnim doświadczeniem jest obecnie liderem w kształceniu ustawicznym osób dorosłych na terenie Wielkopolski. Naszą misją jest dostarczenie jak największemu gronu odbiorców możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zasięgiem działania obejmujemy całą Wielkopolskę. Centrum Kształcenia w Poznaniu działa w Poznaniu i powiatach ościennych; posiadamy Ośrodki Kształcenia Zawodowego w Poznaniu, Śremie, Gnieźnie, Wrześni i Szamotułach co może znacząco obniżyć Państwa koszty związane ze szkoleniem.

Aktualnie bazując na programach i systemie szkolenia akredytowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu organizujemy kursy

specjalizacyjnekwalifikacyjne i specjalistyczne.

Serdecznie zapraszamy!

 

Sekretariaty szkoleń

 

POZNAŃ - ul. Jeleniogórska 4/6,
p. Maria Łączyńska
tel. 601 711 849
cdkm.poznan@zdz.poznan.pl


ŚREM - ul. Sikorskiego 21,
p. Mariola Szubert
tel. 61 283 54 45, 663 939 600
cdkm.srem@zdz.poznan.plOsoby zdecydowane uczestniczyć w niżej wymienionych szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i potwierdzenie udziału


 

Aktualne terminy kursów i cennik

wybierz…

Termin Poznań
Termin Śrem
Nazwa Kursu
Cena
2014-09-12 godz 15,00„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki"3750,00 zł opłata w dogodnych ratach
2014-09-26 godz 15,00„Pielęgniarstwo Operacyjne”3750.00 zł
opłata w dogodnych ratach
2014-09-12 godz 15,00„Pielęgniarstwo Chirurgiczne” 3750,00 zł opłata w dogodnych ratach
2014-09-26 godz 15,00„Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”3750,00 zł opłata w dogodnych ratach
2014-09-26 godz 15,00„Pielęgniarstwo opieki długoterminowej”3750,00 zł opłata w dogodnych ratach
2014-09-12 godz 15,00„Pielęgniarstwo Epidemiologiczne” dla pielęgniarek i położnych4200,00 zł opłata w dogodnych ratach
2014-09-26 godz 15,00„Pielęgniarstwo Ratunkowe”4200,00 zł opłata w dogodnych ratach
Termin Poznań
Termin Śrem
Nazwa kursu
Koszt
2014-09-27 godz 8,00zapisy„Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - V edycja” 1 650,00 zł
2014-10-11 godz 8,00zapisy„Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - VI edycja” 1 650,00 zł
2014-09-27 godz 8,00zapisy„Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 1 650,00 zł
2014-10-11zapisy„Pielęgniarstwo onkologiczne” II edycja1 700,00 zł
2014-09-27 godz 8,00zapisy„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” edycja II1 700,00 zł
2014-10-11 godz 8,00zapisy„Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących - IV1 700,00 zł
2014-10-11zapisy„Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” II edycja1 700,00 zł
zapisyzapisy„Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych”1 900,00 zł
2014-09-27 godz 8,00zapisy„Pielęgniarstwo chirurgiczne” edycja II1 700,00 zł
2014-06-14 godz 8,00zapisy„Pielęgniarstwo operacyjne V edycja możliwość dołączenia do grupy1 650,00 zł
zapisyzapisy„Pielęgniarstwo zachowawcze”1 700,00 zł
zapisyzapisy„Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią”1 700,00 zł
2014-09-27 godz 8,00zapisy„Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowa IV edycja” 1 650,00 zł
Termin Poznań
Termin Śrem
Nazwa kursu
Koszt
2014-09-20 godz 8,00zapisy„Wykonywanie badania spirometrycznego”480,00 zł
2014-09-26 godz 15,00zapisy„Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”480,00 zł
2014- 09-12 godz 15,00zapisyWykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” edycja VII480,00 zł
2014-10-25zapisy„Podstawy dializoterapii”480,00 zł
2014-10-25 zapisy„Edukator w cukrzycy”750,00 zł
2014-10-25zapisy„Żywienie enteralne i parenteralne”750,00 zł
2014-09-20 godz 8,00zapisy„Szczepienia ochronne - VI edycja”480,00 zł
2014-10-25zapisy„Terapia bólu ostrego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych450,00 zł
2014-10-25zapisy„Podstawy opieki paliatywnej”450,00 zł
2014-10-18 godz 8,00zapisy„Leczenie ran, odleżyn, owrzodzeń żylnych, oparzeń dla pielęgniarek”750,00 zł
2014-09-26 godz 15,00zapisy„Endoskopia”680,00 zł
2014-09-26zapisy„Wykonywanie i ocena testów skórnych”480,00 zł

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem zapisania się na szkolenia jest wypełnienie karty zgłoszenia i zaświadczenia o wykonywaniu zawodu  oraz dostarczenie jej łącznie z kserokopią prawa wykonywania zawodu do sekretariatu szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w kursach dla pielęgniarek i położnych jest posiadanie określonego stażu pracy w zawodzie – w przypadku KURSU KWALIFIKACYJNEGO jest to 6 miesięcy.

Refundacja kosztów kształcenia:

Istnieje możliwość refundacji kosztów uczestnictwa zgodnie z procedurami OIPiP właściwej dla miejsca wykonywania zawodu.

 

Wpłaty:

Konto: BZ WBK 86 1090 1359 0000 0000 3501 8439

 

Szkolimy najbliżej

Zapraszamy na szkolenia do naszych ośrodków, unikniesz wysokich kosztów dojazdu, zaoszczędzisz czas: mapa

 

 

Kursy kwalifikacyjne:

Placówki stażowe zlokalizowane w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Dla pielęgniarek:

 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
 • PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
 • PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
 • PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE Z DIALIZOTERAPIĄ
 • PILĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
 • PILĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
 • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
 • PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
 • PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA
 • PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
 • PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
 • PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE

Dla położnych:

  • PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA
  • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

Dla pielęgniarek i położnych:

 • PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
 • PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
 • PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

Kursy specjalistyczne:

Placówki stażowe zlokalizowane w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

 Dla pielęgniarek:

 • KOMPRESJOTERAPIA
 • TECHNIKI CIĄGŁE POZAUSTROJOWEGO OCZYSZCZANIA KRWI
 • PEDIATRYCZNA DOMOWA OPIEKA PALIATYWNA
 • REHABILITACJA OSÓB Z PRZEWLEKŁYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
 • WYKONANIE KONIKOPUNKCJI, ODBARCZENIE ODMY PRĘŻNEJ ORAZ WYKONANIE DOJŚCIA DOSZPIKOWEGO
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z CUKRZYCĄ
 • SZCZEPIENIA OCHRONNE
 • PODSTAWY DIALIZOTERAPII
 • ENDOSKOPIA
 • LECZENIE RAN
 • HARTOWANIE I KSZTAŁTOWANIE KIKUTA AMPUTOWANEJ KOŃCZYNY
 • MEDYCZNA PIELĘGNACJA STÓP
 • PODSTAWY OPIEKI PALIATYWNEJ
 • PIELĘGNOWANIE DZIECKA WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE
 • PIELĘGNOWANIE PACJENTA DOROSŁEGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE
 • PIELĘGNOWANIE W CHOROBACH NARZĄDU WZROKU
 • PROFILAKTYKA CHORÓB PIERSI
 • PSYCHOEDUKACJA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN
 • PROWADZENIE PSYCHOTERAPII PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW PSYCHOTERAPII KWALIFIKOWANEJ
 • OPIEKA NAD PACJENTEM ZE STOMIĄ JELITOWĄ
 • TRENING PĘCHERZA MOCZOWEGO
 • ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE
 • PIELĘGNOWANIE PACJENTA W WARUNKACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
 • PROFILAKTYKA CHORÓB NARZĄDU ŻUCIA ORAZ PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH STANACH STOMATOLOGICZNYCH U POPULACJI W WIEKU SZKOLNYM
 • WYKONANIE BADANIA SPIROMETRYCZNEGO
 • WYKONYWANIE I OCENA TESTÓW SKÓRNYCH
 • OPIEKA NAD DZIECKIEM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Dla pielęgniarek i położnych:

 • TERAPIA BÓLU OSTREGO U DOROSŁYCH
 • OPIEKA NAD OSOBAMI Z CUKRZYCĄ STOSUJĄCYMI TERAPIĘ CIĄGŁEGO PODSKÓRNEGO WLEWU INSULINY
 • CPWI WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO
 • KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE
 • AKTYWIZACJA PODOPIECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 • PORADNICTWO DIETETYCZNE
 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
 • RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA
 • RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA NOWORODKA
 • TERAPIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO U DOROSŁYCH
 • PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH U DOROSŁYCH

Dla położnych:

 • OPIEKA NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ Z CUKRZYCĄ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
 • SZCZEPIENIA OCHRONNE NOWORODKÓW
 • LECZENIE RAN
 • PORADNICTWO W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA RODZINY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PROKREACYJNEJ
 • PROWADZENIE PORODU W WODZIE
 • PODSTAWY DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII
 • MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU