Kursy spawalnicze

Osoba do kontaktu:

Rafał Trąbczyński

Znajdź numer telefonu

(61) 868 54 17
wew. 130

Proszę o kontakt

Zapraszamy na kursy spawalnicze!

Szkolimy spawaczy w następujących metodach: MMA, MAG, TIG, GAS. Posiadamy Atest Instytutu Spawalnictwa do szkolenia i licencjonowanych egzaminatorów do egzaminowania spawaczy.

Kurs spawalniczy w jednym procesie (metodzie) trwa około 5 tygodni.

Kursy spawania stali niestopowych i stopowych oraz aluminium systemach modułowym i podstawowym organizujemy również na zlecenie firm z wykorzystaniem bazy zlecającego.

Pierwszy poziom

Kursy spawania blach i rur ze stali niestopowych spoinami pachwinowymi w procesach spawania:

 • elektroda otuloną – 111 (MMA),
 • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla – 135 (MAG),
 • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG).

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

 • ukończyli 18. rok życia i co najmniej szkołę podstawową,
 • przedłożą zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza,
 • nie posiadają żadnego przeszkolenia spawalniczego,
 • posiadają książkę spawacza, ale chcą poszerzyć posiadane uprawnienia o nowy proces spawania.

Drugi poziom kwalifikacji

Kursy spawania blach ze stali niestopowych spoinami czołowymi w procesach spawania:

 • elektrodą otuloną – 111 (MMA),
 • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla – 135 (MAG),
 • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG),
 • gazowego acetylenowo-tlenowego – 311 (GAS).

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

 • ukończyli kurs spawania pierwszego poziomu kwalifikacji po minimum półrocznej praktyce spawalniczej lub ukończyli kurs w systemie podstawowym w danej metodzie.

Wyjątek: kurs spawania gazowego 311, (GAS) - kandydaci, którzy nie posiadają żadnego przeszkolenia spawalniczego, spełniają podstawowe warunki, oraz spawacze posiadający książkę spawacza, chcący poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze.

Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:

 • Książkę Spawacza względnie wpis do już posiadanej książki,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji angielsko-polskiej lub niemiecko-polskiej ważne 2 lata, uznawane także w krajach Unii Europejskiej.

Nasza oferta kursów

 •  Modułowy system szkolenia i uprawniania spawaczy

  Pierwszy poziom

  Kursy spawania blach i rur ze stali niestopowych spoinami pachwinowymi w procesach spawania:

  • elektroda otuloną – 111 (MMA),
  • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla – 135 (MAG),
  • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG).

  Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli 18. rok życia i co najmniej szkołę podstawową,
  • przedłożą zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza,
  • nie posiadają żadnego przeszkolenia spawalniczego,
  • posiadają książkę spawacza, ale chcą poszerzyć posiadane uprawnienia o nowy proces spawania.

  Drugi poziom kwalifikacji

  Kursy spawania blach ze stali niestopowych spoinami czołowymi w procesach spawania:

  • elektrodą otuloną – 111 (MMA),
  • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla – 135 (MAG),
  • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG),
  • gazowego acetylenowo-tlenowego – 311 (GAS).

  Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli kurs spawania pierwszego poziomu kwalifikacji po minimum półrocznej praktyce spawalniczej lub ukończyli kurs w systemie podstawowym w danej metodzie.

  Wyjątek: kurs spawania gazowego 311, (GAS) - kandydaci, którzy nie posiadają żadnego przeszkolenia spawalniczego, spełniają podstawowe warunki, oraz spawacze posiadający książkę spawacza, chcący poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze.

 •  Podstawowy system szkolenia i uprawniania spawaczy (na życzenie klientów)

  Szkolenie prowadzone jest wg programów wydanych przed rokiem 2007.

  Organizujemy kursy spawania stali niestopowych (węglowych) stopnia podstawowego z wolnego naboru i na zlecenie na terenie zakładu pracy w następujących metodach spawania

  • elektroda otuloną – 111 (MMA) dawniej nazywana metodą elektryczną,
  • elektrodą topliwą (goły drut) w osłonie gazów aktywnych (dwutlenku węgla i mieszanek gazowych) – 135 (MAG),
  • elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (obojętnych osłonie argonu) – 141 (TIG),
  • gazowego (acetylenowo-tlenowe) 311 (GAS).

  Kursy spawania stali wysokostopowych stopnia podstawowego w metodach 111, 135 i 141 Zakład organizuje tylko na zlecenie zakładu pracy i bezpośrednio na terenie zakładu zlecającego.

  Czas trwania kursu z wolnego naboru trwa 5-6 tygodni przy założeniu – 4 dni praktyki i 1 dzień teorii w tygodniu.

  Czas trwania kursu na zlecenie zakładu pracy jest uzgadniany z zakładem pracy.

  Kursy spawania aluminium i jego stopów stopnia podstawowego w metodach 131 (MIG) i 141 (TIG) ZDZ organizuje na analogicznych zasadach jak dla stali wysokostopowych.

  Ukończenie kursu podstawowego w danej metodzie zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego (praktycznego teoretycznego – testowego) uprawnia absolwenta do otrzymania

  • Książki Spawacza względnie wpisu do już posiadanej książki,
  • Świadectwa Egzaminu Spawacza (certyfikatu), w którym podane są uprawnienia spawacza. Ś.E.S. wydaje się w wersji polsko-angielskiej lub polsko-niemieckiej z ważnością na 2 lata.

  Na kurs spawania mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową,
  • ukończyli 18 rok życia,
  • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim.

  Posiadacz Świadectwa Egzaminu Spawacza może wystąpić do ZDZ o przedłużenie jego ważności, przystępując do egzaminu weryfikacyjnego.

 •  Weryfikacyjne egzaminy spawaczy

  W naszych Centrach i Ośrodkach Kształcenia organizujemy egzaminy weryfikacyjne dla spawaczy po podstawowych kursach spawania.

  Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

  • Świadectwo Egzaminu Spawacza, które utraciło dwuletnią ważność,
  • Książkę Spawacza z wpisem ukończonych podstawowych kursów spawania w latach, w których nie wydawano świadectw.

  Egzamin weryfikacyjny, który odbywa się w jednym dniu składa się:

  • z części praktycznej, w której spawacz wykonuje złącze egzaminacyjne w metodzie, w której ubiega się o uprawnienia zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa,
  • z części teoretycznej w formie testowej w celu sprawdzenia wiedzy teoretycznej spawacza z zakresu uprawnień, o które się ubiega.

  Pozytywny wynik z egzaminu weryfikacyjnego uprawnia spawacza do uzyskania przedłużenia ważności posiadanego świadectwa na kolejne dwa lata lub otrzymania nowego świadectwa.

  Opłata za egzamin weryfikacyjny w jednej metodzie spawania do końca bieżącego roku wynosi 230zł.

  W razie organizowania egzaminu weryfikacyjnego na zlecenie zakładu pracy i przeprowadzenia egzaminu na jego terenie, opłata zostanie zmniejszona o koszty materiałowe i eksploatacyjne.

  Egzaminy weryfikacyjne spawaczy w każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 9:00.

Formularz kontaktowy

Jestem zainteresowny kursem - proszę o kontakt

Wybierz kurs z listy:

Wybierz miejscowość:

Dane kontaktowe

Witamy w Centrum Kształcenia!

Jeżeli szukasz nowej pracy, chcesz zmienić lub zdobyć nowy zawód albo podnieść swoje kwalifikacje - to miejsce dla Ciebie. Nasze Centrum Kształcenia w Poznaniu zaprasza do udziału w kursach i szkoleniach w ponad 100 zawodach i specjalnościach.

Nasi doradcy edukacyjni są do Twojej dyspozycji. Serdecznie zapraszamy!

WIĘCEJ O NAS

Kontakt

Znajdź numer telefonu (61) 868 54 17

e: info@zdz.poznan.pl
t: +48 61 868 54 17
f: +48 61 868 51 44

ul. Jeleniogórska 4/6
Poznań 60-179
MAPA DOJAZDU

Facebook Twitter
Certyfikaty ZDZ
Nasza oferta

Kursy spawalnicze

Kursy energetyczne

Kursy budowlane

Kursy komputerowe

Szkoły Kosmetyczne

Szkolenia BHP

Kursy Inne

Projekty unijne

  Kursy transportowe