KURSY DLA BRANŻY TRANSPORTOWEJ

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

NAJBLIŻSZE terminy:

Generated by wpDataTables

Kursy w ofercie

Zdobądź poszukiwane rynkowo kwalifikacje i uprawnienia.

  • ADR – kurs podstawowy
  • ADR – kurs specjalistyczny
  • Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika
  • Szkolenia okresowe dla kierowców

Twój certyfikat

ADR

Kursy ADR – przewozu towarów niebezpiecznych (podstawowy i specjalistyczne)
Rodzaje szkoleń:

  • podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
  • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
  • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
  • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

CPC - Certyfikat kompetencji zawodowych

Szkolenie dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym odpowiedniego rodzaju (krajowy lub międzynarodowy zarobkowy przewóz osób) zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 5, poz. 51)

Szkolenia okresowe

Szkolenia  prowadzone z użyciem oprogramowania wspomagającego proces kształcenia – 35 h w dowolnym tempie.

System szkoleń okresowych „35 h w dowolnym tempie” został skonstruowany tak, aby z jednej strony realizować odgórny program szkolenia zgodny z podstawą prawną a z drugiej – dać możliwość w ramach obowiązkowych 35 godzin na dopasowanie treści szkolenia do specjalizacji kierowcy.